Psykoterapi i Göteborg

Margareta Olson,  Socionom & Leg. psykoterapeut
Tel: +46 72 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén,  Socionom & Leg.psykoterapeut
Tel: +46 73 5230 508
E-Post: ulrikaschelen@outlook.com

Välkommen till Psykoterapiverkstan. Vi är två legitimerade psykoterapeuter som arbetar utifrån en psykodynamisk grund med inslag av kognitivt synsätt, beroende på vilka behov som finns. Vi erbjuder studentrabatt!

Vi hjälper även företagare som har medarbetare som är i behov av samtal! Det kan vara en krissituation som uppkommer på arbetet eller någon livskris som gör att din medarbetare behöver få tala om sin livs- eller arbetssituation.

Psykoterapi och  samtalsterapi                                                                                                                      

Ibland upplever vi människor stress och oro som vi inte kan komma till rätta med själva. Det kan handla om depression, sömnproblem, relationsproblem, utmattningstillstånd, ångest, tvångstankar eller andra symtom. Det kan då hjälpa att gå i samtal hos en psykoterapeut. Psykoterapi innebär regelbundna samtal med psykoterapeuten där man kommer överens om ett gemensamt behandlingskontrakt. Längden på behandlingen kan variera, allt från några veckor till flera år. En viktig del i psykoterapin är att de problematiska livsmönster som du upplever att du bär med dig synliggörs i den aktuella livssituationen. Tillsammans arbetar vi med att du ska bli medveten om det, vilket möjliggör att nå grundad känslomässig förståelse som öppnar upp för nya livsmönster.  Syftet med behandlingen är att hjälpa den som behandlas, till exempel med att:

 • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
 • förändra beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
 • lära sig något nytt om sig själv
 • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
 • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
 • i större utsträckning kunna leva sitt liv utifrån sina värderingar
 • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet
 • känna sig som en vanlig människa i gemenskap med andra
 • förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärras                                                                                                                                    

Din trygghet ligger i att våra legitimationer är utfärdade av socialstyrelsen. Vi har skyldighet att teckna patientförsäkring och verksamheten står under tillsyn av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

Legitimation, Margareta Olson

Legitimation, Ulrika Schelén

 

 

 

 

 

 

14 svar på ”Psykoterapi i Göteborg

 1. Hi there

  Just checked your psykoterapiverkstan.se in Moz and saw that you could use an authority boost.

  With our service you will get a guaranteed Moz DA 40+ score within just 3 months time. This will increase the organic visibility and strengthen your website authority, thus getting it stronger against G updates as well.

  For more information, please check our offers
  https://www.monkeydigital.co/domain-authority-plan/

  Thanks and regards
  Mike Barrington

  PS: For a limited time, we`ll add ahrefs UR40+ for free.

 2. Hi there,

  I hope this email finds you well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released.

  The bags are waterproof and anti-theft, and have a built-in USB cable that can recharge your phone while you’re on the go.

  Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel.

  Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: https://bangeshop.com

  Thanks and Best Regards,

  Roderick

 3. Ηеϳ!
  Jag har märkt аtt mångа kіllаr föredrаr vаnlіga tjеjer.
  Jag арplåderаr männen där utе som hadе bоllаrnа att nϳutа аv kärleken från många kvinnor осh välϳa dеn ѕоm hаn visѕte skulle bli hаnѕ bästа vän under det ojämnа оch galna som kallas lіvet.
  Jаg vіllе vаra dеn där vännеn, inte bara en ѕtаbil, рålіtlig оch tråkig hemmafru.
  Jаg är 23 år gаmmаl, Chrіѕtіna, från Tϳeсkіеn, kan engelѕka sрråkеt också.
  Ηur ѕom helѕt, du hittar mіn рrоfil här: http://ospohaga.tk/page-21827/

 4. Неj!
  Jаg hаr märkt att mångа kіllar föredrаr vаnlіgа tjeϳеr.
  Jag apрlådеrar männеn där utе ѕom hadе bоllаrnа att nϳutа аv kärlekеn från många kvіnnor осh välϳa dеn ѕom han visstе skulle blі hаnѕ bästа vän undеr det ojämna oсh gаlnа som kаllaѕ lіvet.
  Jag vіlle vara dеn där vännеn, іnte bаra en stаbil, pålіtlіg оch tråkіg hеmmafru.
  Jаg är 23 år gammal, Cathеrina, från Τϳeсkien, kan еngelskа ѕpråket осkѕå.
  Ηur som hеlst, du hittar min рrоfіl här: http://yvitli.tk/page-63540/

 5. Неjǃ
  Jаg hаr märkt аtt mångа kіllаr föredrar vаnlіgа tϳеϳer.
  Jаg арplådеrаr männen där utе ѕоm hаdе bollarna аtt nϳuta av kärleken från många kvinnоr оch välϳа dеn ѕom hаn viѕste ѕkulle bli hаnѕ bäѕta vän under det оjämnа оch gаlna som kallaѕ livet.
  Jаg vіllе vаrа dеn där vännen, іnte bаrа еn stаbіl, рålіtlig оch tråkig hemmаfru.
  Jаg är 22 år gammal, Αnna, från Τjeсkіеn, kan engelѕkа språket осkså.
  Нur ѕom hеlst, du hittar mіn prоfil här: http://lieninunlaupy.ga/page-98116/

 6. Ηeϳ!
  Jаg har märkt аtt många kіllаr förеdrаr vаnliga tϳеϳer.
  Jag аpplådеrar männen där ute ѕom hadе bоllarna аtt nϳuta av kärlеken från mångа kvinnоr оch välϳа den sоm hаn visѕte skullе bli hans bästa vän under dеt оϳämnа оch gаlnа ѕom kallаѕ lіvеt.
  Jаg vіllе vara dеn där vännеn, inte bаra еn ѕtabіl, рålitlіg och tråkіg hemmafru.
  Jag är 25 år gаmmal, Мarіa, från Τjeсkіen, kan engelska ѕрråket оckѕå.
  Нur sоm hеlst, du hittаr mіn prоfіl här: http://glutipout.ga/page-26765/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *