Psykoterapi i Göteborg

Margareta Olson,  Socionom & Leg. psykoterapeut
Tel: +46 72 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén,  Socionom & Leg.psykoterapeut
Tel: +46 73 5230 508
E-Post: ulrikaschelen@outlook.com

Välkommen till Psykoterapiverkstan. Vi är två legitimerade psykoterapeuter som arbetar utifrån en psykodynamisk grund med inslag av kognitivt synsätt, beroende på vilka behov som finns. Vi erbjuder studentrabatt!

Vi hjälper även företagare som har medarbetare som är i behov av samtal! Det kan vara en krissituation som uppkommer på arbetet eller någon livskris som gör att din medarbetare behöver få tala om sin livs- eller arbetssituation.

Psykoterapi och  samtalsterapi                                                                                                                      

Ibland upplever vi människor stress och oro som vi inte kan komma till rätta med själva. Det kan handla om depression, sömnproblem, relationsproblem, utmattningstillstånd, ångest, tvångstankar eller andra symtom. Det kan då hjälpa att gå i samtal hos en psykoterapeut. Psykoterapi innebär regelbundna samtal med psykoterapeuten där man kommer överens om ett gemensamt behandlingskontrakt. Längden på behandlingen kan variera, allt från några veckor till flera år. En viktig del i psykoterapin är att de problematiska livsmönster som du upplever att du bär med dig synliggörs i den aktuella livssituationen. Tillsammans arbetar vi med att du ska bli medveten om det, vilket möjliggör att nå grundad känslomässig förståelse som öppnar upp för nya livsmönster.  Syftet med behandlingen är att hjälpa den som behandlas, till exempel med att:

  • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
  • förändra beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
  • lära sig något nytt om sig själv
  • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
  • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
  • i större utsträckning kunna leva sitt liv utifrån sina värderingar
  • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet
  • känna sig som en vanlig människa i gemenskap med andra
  • förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärras                                                                                                                                    

Din trygghet ligger i att våra legitimationer är utfärdade av socialstyrelsen. Vi har skyldighet att teckna patientförsäkring och verksamheten står under tillsyn av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

Legitimation, Margareta Olson

Legitimation, Ulrika Schelén

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *