Terapi

Margareta Olson, Socionom & Leg.psykoterapeut
Tel:
+46 72 031 4802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén, Socionom & Leg. psykoterapeut
Tel:
+46 73 523 0508
E-Post: ulrikaschelen@outlook.com

Psykoterapiverkstan vänder sig till människor som vill komma till rätta med olika svårigheter i livet eller få bättre förståelse på sin tillvaro.

Vi arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, vilket kortfattat innebär att vi tillsammans undersöker hur de problem du har i din nuvarande livssituation, kan hänga samman med sådant som hänt i ditt förflutna, för att du skall förstå mer om dig själv och ditt sätt att handskas med relationer och arbete.

Vi erbjuder studentrabatt.

Psykoterapi och samtalsterapi

Ibland upplever vi människor stress och oro som vi inte kan komma till rätta med själva. Det kan handla om depression, sömnproblem, relationsproblem, utmattningstillstånd, ångest, tvångstankar eller andra symtom. Det kan då hjälpa att gå i psykoterapi hos en psykoterapeut. Psykoterapi innebär regelbundna samtal med psykoterapeuten där man kommer överens om ett gemensamt behandlingskontrakt. Längden på behandlingen kan variera, allt från några veckor till flera år. En viktig del i psykoterapin är att de problematiska livsmönster som du upplever att du bär med dig synliggörs i den aktuella livssituationen. Tillsammans arbetar vi med att du ska bli medveten om det, vilket möjliggör att nå grundad känslomässig förståelse som öppnar upp för nya livsmönster. Syftet med behandlingen är att hjälpa den som behandlas, till exempel med att:

  • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
  • förändra beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
  • lära sig något nytt om sig själv
  • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
  • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
  • i större utsträckning kunna leva sitt liv utifrån sina värderingar
  • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet
  • känna sig som en vanlig människa i gemenskap med andra
  • förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärrar dem.

VÄLKOMMEN

Din trygghet ligger i att våra legitimationer är utfärdade av socialstyrelsen.