Om oss

Vi är två legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning som socionom. Legitimationen till psykoterapeuter fick vi vid St Lukas utbildningsinstitut i Göteborg.

Vi har lång yrkeserfarenhet av att arbeta med depressioner, ångest, panikångest, personlighetsstörningar och neuropsykiatriskt funktionshinder som ADHD och personer med Aspergers syndrom, både med sjukvård och socialtjänst.

Margareta Olson, Socionom & Leg psykoterapeut
Tel: 072 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén, Socionom & Leg.psykoterapeut
Tel: 073 5230 508
E-Post:ulrikaschelen@outlook.com

Mitt namn är Margareta Olson och jag har i över 20 år arbetat med behandlingsarbete inom psykiatrin och kommunal verksamhet. I det terapeutiska arbetet är det viktigt för mig att bemöta personen där den befinner sig, för att den terapeutiska relationen skall utvecklas på ett tillitsfullt sätt. Har sedan tidigare även utbildning i Missbrukspsykoterapi, Intevju och Samtalsmetodik, Motiverande Intervju (MI), Familjeterapi nivå 1 samt kurser i ADHD respektive autismspektrumtillstånd hos barn och vuxna.

Mitt namn är Ulrika Schelén och jag har arbetat med behanlingsarbete inom psykiatri och kommunal verksamet i 20 år. I det terapeutiska arbetet är det viktigt för mig att skapa rum, ett möte där du kan vara och bli nyfiken på hur olika livsmönster kan påverka dig och kanske upptäcka något nytt som ännu inte blivit förstått. Jag har sedan tidigare utbildning i psykologiska aspekter på psykiska/neuropsykiatriska funktionshinder, krisintevention samt kurser i ADHD respektive autismspektrumtillstånd hos barn och vuxna.