Om psykoterapi

Margareta Olson
Tel: 072 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén
Tel: 073 5230 508
E-Post: ulrikaschelen@outlook.com

PSYKOTERAP

Innebär att man genom regelbundna samtal försöker förstå och förändra hindrande mönster och förhållningssätt i livet. Det kan röra sig om svårigheter i förhållande till föräldrar, vänner, arbetskamrater eller partners. Dessa hinder kan visa sig i ett allmänt obehag i relation till andra eller som en svårighet att fatta mogna och övervägda beslut. Terapin kan ske en eller flera gånger i veckan så länge du har behov

Korttidsterapi                                                                                                                            Korttidsterapi eller stödsamtal är en fokuserad och tidsbegränsad form av behandling. Du går i  t ex 5 till 20 samtal, med frekvensen en gång i veckan. Det sammanlagda antalet gånger  och fokus för behandlingen bestäms efter intervjun. De psykoterapeutiska samtalet centreras sedan på den överenskomna problemformuleringen.

Kristerapi/Stödsamtal                                                                                                       Kristerapi är en kortidsterapi i ett akut skede. De flesta människor drabbas någon gång i livet av en händelse som kan leda till en kris. Det kan tex. vara en olycka, ett dödsfall eller en jobbig skilsmässa. Ofta behöver den som drabbats tala mycket om detta och det är inte alltid familj och vänner orkar eller räcker till. Kristerapi är samtal med en psykoterapeut som kan hjälpa till att göra svåra känslor och upplevelser blir mer hanterbara, och kanske till och med meningsfulla. Det kan också handla om att få gråta, agera ut och söka en förklaring till det som hänt. I de flesta fall räcker det med en kortvarig och fokuserad hjälp som stöd i den egna bearbetningen

EMDR- traumabendling nivå1 kompetens
EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ”. Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Terapin går ut på att använda en kombination av visualisering och ögonrörelser där patienten ska ta fram sitt minne och samtidigt följa terapeutens fingrar som förs fram och tillbaka framför ansiktet. Detta varvas med paus och samtal, under processen kommer patientens känslor inför traumat sannolikt att förändras. Det blir då lättare och lättare för varje terapitillfälle att släppa obehaget och gå vidare.