ADHD & medberoende

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Två neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD och Aspbergs syndrom.

Vad är ADHD
Vi kan alla ha svårt att fokusera vår uppmärksamhet, sitta stilla och kontrollera våra impulser, särskilt om vi är trötta eller stressade. Men för en del barn, ungdomar och vuxna är de här problemen ständigt närvarande.
Problemen påverkar allvarligt deras sätt att fungera i vardagen. Det är först då det kan vara berättigat att tala om en funktionsnedsättning som benämns ADHD.
ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kärnsymptomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.

Aspergers syndrom
Ungefär fyra promille av befolkningen har Asperger, ofta i kombination med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
De problem som personer med Asperger har rör ofta relationer till andra människor. Socialt umgänge är för många en påfrestande ansträngning som kräver stor anpassning. Andra typiska drag är specialintressen, annorlunda språkhantering och svårigheter med snabba förändringar.
Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar, tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Detta kan medföra en ökad självmordsrisk.

Behandling av ADHD och Aspergers syndrom

Vi arbetar utifrån Jagstrukturerad psykoterai, vilket innebär att vi arbetar med att utveckla individens kognitiva färdigheter d v s förmågan att tänka, planera, sätta ord på tankar och känslor och att förstå meningssammanhang. Att upprätta eller återupprätta personens tillitsförmåga till den inre och yttre världen gör världen förutsägbar och ger den upplevelse av mening och sammanhang.

Behöver du hjälp, kontakta oss

Margareta Olson, Leg. psykoterapeut
Tel: 072 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén, Leg. psykoterapeut
Tel: 073 5230 508
E-Post: ulrika.schelen@spray.se

Vad är medberoende

Medberoende är något som uppstår redan i barndomen. Oftast hör man ordet medberoende i samband med missbruksfamiljer men det kan handla om beroende av:  spel, sex, internet, mat, shopping, träning och arbete. Medberoende tillståndet kan även drabba personer som lever ihop eller har någon i sin närhet med ex psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld.

Medberoende kan utvecklas ï dysfunktionella familjekonstellationer som tex. i familjer med psykiskt sjuk eller psykiskt instabil förälder, narcissistisk förälder eller föräldrar med något form av missbruk. Medberoende är ett beteende som de närstående/barnet, utvecklat i ett slags rollspel med den beroende för att skydda sig själv i mötet med missbrukaren. 
Som barn i en dysfunktionell familj av något slag så lär barnet sig tidigt att hålla sig undan, att inte våga ta plats och inte vara i vägen och de lär sig istället att genom att vara ett snällt barn som ser och möter sina föräldrars behov så kan de få lite kärlek. Det gör att de utplånar sig själva helt och tappar förmågan att se sina egna behov. Barnet lär sig att bli oerhört inkännande och lär sig att pejla av föräldrarnas mående och anpassar sig därefter. I vuxen ålder vill detta barn tillfredsställa andras behov och glömmer bort sina egna behov,  får låg självkänsla och svårt att se sitt eget värde och har kontrollbehov. Den stora rädslan i vuxen ålder är att bli övergiven, rädslan för separation!

Behöver du hjälp, kontakta oss

Margareta Olson, Leg. psykoterapeut
Tel: 072 0314 802
E-post: margareta.olson@psykoterapiverkstan.se

Ulrika Schelén, Leg. psykoterapeut
Tel: 073 5230 508
E-Post: ulrika.schelen@psykoterapiverkstan.se