Nyheter

Utbildning i jagstrukturerad psykoterapi

Tillsammans med femton andra leg. psykoterapeuter och psykologer läser vi en jagstrukturerad psykoterapiutbildning på mottagningen. Detta under ledning av Peter Jansson psykoanalytiker och leg, psykotyerapeut. Utbildningen certifieras av ILTP.

Den jagstrukturerande psykoterapin är en specifik kognitiv personlighetsutvecklande metod som erbjuder unika möjligheter till personlighetsutveckling för personer med psykosproblematik och andra psykiska funktionshinder. Vill du läsa med om den jagstrukurerade psykoterapin gå in på; http://www.jagstrukturerande.se