Ångest & tvångstankar

Ångest – Hjälp & behandling av panikångest & tvångstankar.

Vad är Ångest

Alla människor får någon gång ångest. Ångest är en livsviktig signal som  får oss att reagera på fara, som tex, när man håller på att bli påkörd av en bil eller plötsligt blir skrämd av något oväntat farligt. När det inte finns någon “verklig” fara kan de känslor som ångesten skapar, ge en astor rädsla och förlama den drabbade.  Ångesten blir ett hinder att leva ett normalt liv. Då detta sker brukar man säga man säga att personen lider av en ångeststörning.

Ångest är en sinnesstämning som ofta visar sig i form av en stark rädsla, nervositet eller oro som inte beror på ett faktiskt hot eller fara. Att ha ångest är att känna sig mycket rädd och orolig. Det är en stark känsla som kan kännas i hela kroppen, vilket kan yttrar sig i darrningar, muskelspänningar,stickande känsla i kroppen, domningar, andningen bli snabbare, svettningar, yrsel, svimningskänslor, känna ett tryck över bröstet och rädsla för att dö. Psykologiska symtom vid ångest kan vara: Intensiv rädsla, fruktan eller skräck som inte behöver handla om något särskilt. Överdriven rädsla för, eller ältande kring, saker som har hänt eller som kommer att hända.

Vad är Panikångest/Panikattack

En form av ångest kallas, panikångest, vilket är stark ångest som kommer plötsligt och varar i minst några minuter. Det kan också kallas panikattack. Under attacken brukar man känna en intensiv rädsla, skräck eller obehag. Man kan få hjärtklappning, en tryckande känsla över bröstet, svårt att andas, svettningar, svimningskänsla, overkligehtskänslor, rädsla att mista kontrollen eller bli tokig. Panikattacken kan ha samband med någon speciell utlösande situation, men den kan också komma spontant och utan förvarning. Panikattacker kan vara svåra att uthärda eftersom man kan få en känsla av att man kommer att dö. De kroppsliga symtomen är obehagliga, men det kan vara bra att veta att de inte är farliga.

Vad är tvångstankar

Tvångstankar kan vara tankar, fantasier och inre bilder som kommer fast man inte vill. De känns obehagliga och påträngande och återkommer hela tiden. Det går inte att nonchalera dem. Tankarna kan ge ångest eller äckelkänslor, eller bara vara irriterande. Det kan till exempel handla om smuts, sex, våld, att göra dumma saker mot andra eller annat som man inte vill tänka på och som kan kännas förbjudet.

Att trycka undan de obehagliga bilderna eller tankarna kan funka bra på kort sikt, men efter ett tag kan de komma tillbaka, ännu intensivare. Det är inte konstigt om man då blir orolig eller får ångest och försöker ännu mer att hålla obehaget på avstånd.

Vad är tvångshandlingar

Tvångshandlingar är sånt man känner att man måste göra för att minska känslan av ångest, rädsla eller obehag. Det kan vara att upprepa ett visst ord i tankarna, tvätta händerna ofta för att man oroar sig för smuts och bakterier, sortera saker på ett visst sätt eller kontrollera att till exempel spisen är avstängd fast man redan gjort det flera gånger.

Det man känner att man måste göra blir ofta som ”säkerhetsbeteenden” eller ritualer; man gör det på liknande sätt varje gång och det får stor betydelse. Om man inte gör som man brukar får man ångest och känner sig orolig. Kan även bli  magiskt tänkande om man inte gör sina ritualer kan det hände mig själv eller någon annan något hemskt.

Behandling av ångeststörning

En grundläggande tanke i behandlingen är att psykiska symtom som ångest och andra psykiska symtomer uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. I arbetet med att hjälpa patienten att utforska sina känslor, behov, motiv och relationer kommer behandlingen delvis att handla om att förstå individens livshistoria, både dåtid och nutid. Man arbetar även med patientens känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens liv. En annan cental del i behandlingen är att utforska när man får ångest, att binda upp ångesten till något. Det är även viktig att få information om ångest.

Målet är att avsevärt minska problemens betydelse av ångest. Självinsikt ersätter det som tidigare var svårbegripligt och ångestladdat. Genom att förbättra din självförståelse och mognad kan du ta tillbaka kontrollen över ditt liv.

Behöver du hjälp, kontakta oss

Margareta Olson, Leg. psykoterapeut
Tel: 072 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén, Leg. psykoterapeut
Tel: 073 5230 508
E-Post: ulrika.schelen@spray.se