Depression & sorg

Lider du av depression eller känner dig nedstämd?                                 Psykoterapiverkstan i Göteborg erbjuder hjälp för att bearbeta sorg eller ta sig igenom en livskris.

Vad är sorg och depression

Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv skiljer man ofta på sorg och depression. Om man stannar upp i sorgeprocessen kan det leda till att man fastnar i sorgen och utvecklar depression.

En kris är en förlust eller en sorg, något förändras ordentligt i ens liv. Det kan vara att det händer något oförutsett, som till exempel en olycka, att någon dör, skilsmässa, att en vän flyttar, separation, att man tvingas flytta till ett nytt land eller att man blir sjuk. Om man bearbetar sorgen, sker en utveckling och en mognad, som leder till att saknaden avtar och man går vidare i livet. Sorgen dominerar inte längre den drabbade.

Vid en depression förhåller det sig annorlunda. Den drabbades självbild och självkänsla förändras, man känner ofta att allt är meningslöst och främmande, man känner inte igen sig själv och är inte sitt vanliga jag. Upplevelse av tomhet och känslor av skuld och skam dominerar.

Symtom vid depression kan vara:

• Dra sig undan

• Lätt irriterad

• Oförmåga att känna glädje

• Aptit- och viktförändringar

• Sömnstörningar

• Motoriska problem. Ofta rör sig den som är deprimerad långsamt och trögt och har ofta minskad ansiktsmimik

• Trötthet

• Känslor av värdelöshet och skuld

• Koncentrationssvårigheter och beslutsvånda

• Självmordstankar

• Sexuella störningar

• Ångest

Behandling av obearbetad sorg som depression.

Vid depression som inte är direkt krisutlösta blir det centrala i terapin att fokusera på känslor och tankar som finns här och nu, men som uppkommit tidigt i livet. Man skapar sig då olika mönster/försvar för att hantera sin livssituation. Dessa olika mönster/försvar  påverkar hur man handlar, reagerar och förstår sina livsmönster i nuet.

Behöver du hjälp, kontakta oss

Margareta Olson, Leg. psykoterapeut
Tel: 072 0314 802
E-post: margaretaolson305@gmail.com

Ulrika Schelén, Leg. psykoterapeut
Tel: 073 5230 508
E-Post: ulrika.schelen@spray.se